Oferta

W jakim obszarze pomagam?

 • Obniżony nastrój / stany depresyjne
 • Lęki / Nerwice (lęk uogólniony – zamartwianie, lęk napadowy – ataki paniki)
 • Objawy psychosomatyczne
 • Chwiejność emocjonalna
 • Strata (żałoba, rozstania)
 • Codzienny stres
 • Brak porozumienia w relacjach
 • Obniżona samoocena
 • Kryzys związany z chorobą własną lub bliskiej osoby
 • Kryzys związany ze wczesnym rodzicielstwem

W jaki sposób udzielam wsparcia?

Pracuję głównie w oparciu o terapię poznawczo – behawioralną, w tym szczególnie bliska jest mi Racjonalna Terapia Zachowań, dzięki której po odpowiednim wprowadzeniu klient sam lub przy odrobinie mojej pomocy może zmienić dysfunkcyjne przekonania powodujące emocjonalny ból. Jest to bardzo skuteczna i przystępna metoda, którą klienci w dość szybki sposób przyswajają, aby móc z powodzeniem stosować w codziennym życiu. Ponadto bliskie jest mi skupienie na życiu pełnym uważności, akceptacji i wdzięczności. Staram się również przekazać korzyści płynące z różnych technik relaksacyjnych, jak również podstawowe kwestie dotyczące stylu życia (m.in. żywności, aktywności fizycznej), który ma ścisły związek ze zdrowiem psychicznym. Na sesjach można się również spodziewać wątku psychoedukacyjnego, dzięki czemu klienci mogą lepiej poznać naturę działania swojego umysłu i emocji z tym związanych.

Jakiej atmosfery można się spodziewać?

Mogę zagwarantować pełną empatię oraz zrozumienie. Zapewnienie przestrzeni na wszelką potrzebę omówienia wszystkiego, co ważne. Otwartość i brak oceniania. Intymność i anonimowość.

Forma

Udzielam konsultacji oraz porad psychologicznych  poprzez Skype. Możemy porozmawiać widząc się wzajemnie, lecz jeśli preferujesz większą anonimowość, możliwa jest również rozmowa głosowa lub poprzez komunikator tekstowy. Pierwsza, darmowa konsultacja trwa 30 minut i jest ukierunkowana na zorientowanie się w problemie, ustalenie możliwych form pomocy i ma charakter konsultacyjny, niezobowiązujący.  W przypadku kontynuowania sesji, dobór formy wsparcia oraz długości spotkań zależy ściśle od potrzeb klienta.

Cennik

 • 50 minut – 80zł/20£/20€

Płatności można dokonać wpłacając na konto:

Magdalena Kowalska
74 1160 2202 0000 0003 5712 6797 (Millennium Bank)

Jeśli z powodów finansowych nie możesz sobie aktualnie pozwolić na konsultacje w oferowanych kwotach, zachęcam do kontaktu. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.