Konsultacje

W jakim obszarze pomagam?

 • Stany lękowe (Nerwice)
  – Lęk uogólniony – zamartwianie, nieustannie towarzyszący niepokój
  – Lęk napadowy – ataki paniki wraz z towarzyszącym „lękiem przed lękiem”
 • Objawy psychosomatyczne
 • Strata (żałoba, rozstania)
 • Codzienny stres
 • Brak porozumienia w relacjach
 • Obniżona samoocena
 • Kryzys związany z chorobą własną lub bliskiej osoby
 • Kryzys związany ze wczesnym rodzicielstwem

W jaki sposób udzielam wsparcia?

Pracuję głównie w oparciu o terapię poznawczo – behawioralną, w tym szczególnie bliska jest mi Racjonalna Terapia Zachowań, dzięki której po odpowiednim wprowadzeniu klient sam lub przy odrobinie mojej pomocy może zmienić dysfunkcyjne przekonania powodujące lęk, jak również emocjonalny ból. Jest to bardzo skuteczna i przystępna metoda, którą klienci w dość szybki sposób przyswajają, aby móc z powodzeniem stosować w codziennym życiu. Ponadto bliskie jest mi skupienie na życiu pełnym uważności, akceptacji i wdzięczności. Staram się również przekazać korzyści płynące z różnych technik relaksacyjnych. Bardzo ważnym aspektem jest znajmość kwestii związanych ze stylem życia (m.in. żywności, aktywności fizycznej), który ma ścisły związek ze zdrowiem psychicznym, a w szczególności z lękami i stanami depresyjnymi. Na sesjach można się również spodziewać niezbędnego według mnie wątku psychoedukacyjnego, dzięki czemu klienci mogą lepiej poznać naturę działania swojego umysłu i emocji z tym związanych.

Jakiej atmosfery można się spodziewać?

Mogę zagwarantować pełną empatię oraz zrozumienie. Zapewnienie przestrzeni na wszelką potrzebę omówienia wszystkiego, co ważne. Otwartość i brak oceniania. Intymność i anonimowość.

Forma

Aktualnie udzielam konsultacji oraz porad psychologicznych poprzez Skype. Możemy porozmawiać widząc się wzajemnie, lecz jeśli preferujesz większą anonimowość, możliwa jest również rozmowa głosowa lub poprzez komunikator tekstowy. Pierwsza, darmowa konsultacja trwa 30 minut i jest ukierunkowana na zorientowanie się w problemie, ustalenie możliwych form pomocy i ma charakter konsultacyjny, niezobowiązujący.  W przypadku kontynuowania sesji, dobór formy wsparcia oraz długości spotkań zależy ściśle od potrzeb klienta.

Cennik

 • 50 minut – 80zł

Płatności można dokonać wpłacając na konto:

Magdalena Kowalska
74 1160 2202 0000 0003 5712 6797 (Millennium Bank)

Jeśli z powodów finansowych nie możesz sobie aktualnie pozwolić na konsultacje w oferowanych kwotach, zachęcam do kontaktu. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.